DEN STORE PRISFESTEN

Prisene deles ut 2. mai 2018 

Ole Bull Scene i Bergen.

Påmeldingen til den store prisfesten åpner i april.

 
 
 
 
2017

KATEGORIBESKRIVELSE

PAPIR

Årets avisforside
Her vurderes hovedavisens førstesider, samt magasin-, seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er et av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50.

Årets cover (ukepresse)
Her vurderes kun hovedcover, ikke seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er en av de viktigste kriteriene for en god førsteside. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50.
 

Årets lokale nyhetsdekning
Her kan det sendes inn nyhetssaker eller nyhetsfeature, enten på papir, digitalt eller begge deler. Her legges det vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren. Samspill mellom tekst, bilde og grafikk er viktig. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med dekningen. Journalistikk og design teller 50/50. Denne kategorien er favner både papir- og digitalarbeider.

Årets nasjonale nyhetsdekning

Her kan det sendes inn nyhetssaker eller nyhetsfeature, enten på papir, digitalt eller begge deler. Her legges det vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren. Samspill mellom tekst, bilde og grafikk er viktig. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med dekningen. Journalistikk og design teller 50/50. Denne kategorien er favner både papir- og digitalarbeider.

Årets sportsdekning
Her kan det sendes inn sportsnyheter eller sportsfeature, enten på papir, digitalt eller begge deler. Her legges det vekt på umiddelbar nyhetsverdi for leseren. Samspill mellom tekst, bilde og grafikk er viktig. Beskriv gjerne hvordan det er jobbet med dekningen. Journalistikk og design teller 50/50. Denne kategorien er favner både papir- og digitalarbeider.

Årets featuresak
Her sendes det inn featuresider og oppslag. I denne kategori bedømmes featuresider, hvor artiklene kan gå over én eller flere sider. Samspill mellom tekst og bilde er viktig. Journalistikk og design teller 50/50.​

Årets magasinfoto
Denne kategorien inkluderer alt av gode reportasjefoto, og kan være et enkelt bilde eller en fotoserie. Merk bildene med navn på fotograf.

Årets inspirasjonssak
Dette er en kategori som favner noe bredere enn en ren forbrukersak, test og/eller guide. Her vil ofte bildene være i fokus, og en kombinasjon av journalistisk og visuell helhet er viktig.

Årets spesialmagasin 
Her vurderes spesialmagasiner, jubileumsutgaver og enkeltprosjekter. Deltagende aviser må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør kåres til årets spesialmagasin. Journalistikk og design teller 50/50.

DIGITALT

Årets lokale nyhetsnettsted
Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. Begrunnelsen må også inneholde hvilke tre saker som er mest delt og hvilke tre saker redaksjonen selv er mest fornøyd med. Journalistikk og design teller 50/50.
 

Årets nasjonale nyhetsnettsted
Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. Begrunnelsen må også inneholde hvilke tre saker som er mest delt og hvilke tre saker redaksjonen selv er mest fornøyd med. Journalistikk og design teller 50/50.

Årets nisjenettsted
Her vurderes nettsteder som er segmenterte og som konsentrer seg om spesielle emner eller områder. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets redaksjonelle event
Her vurderes nye redaksjonelle konsepter, arrangementer, eventer leserturer, kampanjer med mer. Det må vises til aktivitetsnivå, samspill med lesere og leveres en god begrunnelse av prosjektet

Årets digitale historie
Denne klassen er ikke genrebetinget, her åpnes det for gode reportasjer av alle slag. Historiene skal være fortalt digitalt enten med levende bilder, lyd eller bilder og tekst, eller en blanding av disse. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og kreativitet. Send inn maksimalt seks bidrag. Journalistikk og design teller 50/50.

Årets programserie WEB
Her juryeres programmer som er laget for web-TV og lokal-TV, programmene skal være fortalt hovedsakelig med levende bilder. Juryen legger vekt på innovative elementer, som f.eks. samspill mellom ulike distribusjonskanaler og bruk av mediet på nye måter. Journalistikk og design teller 50/50. 

HOVEDPRISER

Årets nyskapning
Her sendes det inn nye og innovative løsninger, både teknisk og innholdsmessig, som er lansert i året som er gått. I tillegg kan det sendes inn spesialsatsinger der nettets muligheter tas i bruk på nye og spennende måter. Deltagere må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

Årets magasin (digitalt og papir)
Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle kanaler et magasin har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Deltagende magasiner må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

 

Årets avis (digitalt og papir)
Til denne prisen gjør juryen en helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle kanaler et mediehus har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Deltagende mediehus må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må mediehuset delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.